Средновековна църква "Свети Никола". Намира се в градския парк, в центъра на града.

Кръстокуполна църква със свободни рамена и голяма полукръгла апсида, с дължина 7,20 м. и ширина 5,70 м. Построена е през ХІІ-ХІІ век и реставрирана през 1937 г. по проект на арх.Рашенов. Изградена е от тухли върху каменни основи. Характерният и градеж, тухлените редове са замазани през ред, както и дванадесет стенният купол и аркирани ниши определят живописния и вид. Църквата е била изцяло изписана отвътре, като от стенописите до днес са запазени само отделни фрагменти. Паметник на културата от национално значение.

Възрожденска църква "Свети Георги". Намира се в кв.Гюргево. Построена е през 1839-1840 г. от майстор Цветко от с.Жабляно, Радомирско. Църквата е уникална със своята вътрешна дървена архитектура.

Възрожденска църква "Свети Четиридесет мъченици". Намира се в близост до центъра на града. Построена е през 1859 г. от майстор Цветко от с.Жабляно, Радомирско. Изографисана е през 1878-1879 г. Съхранява ценни икони и образци на възрожденското резбарско изкуство.

Паметник на загиналите в Отечествената война. Най-горещия гейзер на Балканския полуостров.