Община Дупница обяви поръчката за обследване на блоковете за безплатно саниране Община Дупница обяви поръчка по избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност, които  и изготвяне на паспорти за всички сгради, които отговарят на условията за безплатно саниране. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за тези дейности е 1 320 987 лв без ДДС за абсолютно всички отговарящи сгради, като сумата ще се разходва и изчислява само на база одобрени за финансиране.