10 съветници поискаха оставане на павилионите в центъра на Дупница Да бъдат запазени част от павилионите в идеалния център на Дупница искат 10 съветници от местния парламент. Предложението им за изменение в Наредбата за преместваемите обекти е вече качено на сайта на Общината, където по закон трябва да престои един месец. В този период, всеки има право да се запознае с измененията, и ако има възражения да ги внесе до Общински съвет. Измененията са коментирани на заседание на Икономическата комисия, а предложението е подписано от Владимир Владимиров, Ивайло Атанасов, Вергил Кацов, Лорета Николова, Костадин Костадинов, Асен Башленски, Станислав Павлов, Александър Анин, Стоян Шушков и Силвия Овчарченска.