РИОСВ-Перник с положително становище, депо в Джерман ще има Нека щом има две спорещи страни да решава законосъобразността и правилността компетентния българския съд и / европейски евентуално /, а не представителите на изпълнителната власт в Дупница, които освен всичко са и заинтересована страна в спора. Компклекстна, независима и безпристрастна експертиза трябва, а не зависими и поставени в зависимости експерти.