Отвориха офертите на трите фирми, които ще се борят за 1 милион лева от Община Дупница OLYMPUS DIGITAL CAMERA Днес се проведе процедурата по отваряне на ценовите оферти за на Обществена поръчка с предмет: „Осъщестяване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция, модернизация и разширяване на ГПСОВ-Дупница и доизграждане на канализационна мрежа“.