УНИКАЛНО ВИДЕО! Бобовдолец извади „удавилата се“ на 4 метра кола от яз “Дяково”