Инж. Методи Чимев издаде заповед за предприемане на превантивни мерки при усложнена зимна обстановка  Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед за предприемане на превантивни мерки с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на Община Дупниуца и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка.